Новини, статии и промени в законодателството

Scientia potentia est. - Знанието е сила.

 

Адвокатска кантора „Борисова & Партньори” предоставя правно обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица в сферата на търговското, гражданското и административното право. Водещ принцип в работата ни е постигането на най-оптималното решение по всеки въпрос, чрез съчетание на професионализъм, конфиденциалност и индивидуален подход.