Абонаментно правно обслужване

Защо клиентите предпочитат правно обслужване на абонаментен принцип?

Абонаментно обслужване е доказано по-изгодно и ефективно от работа по конкретно възлагане.

При ползване на юридически услуги и консултации на абонаментен принцип вие /вашата фирма/ има на разположение квалифициран адвокат и при нужда от съдействие в кратки срокове може да разчитате на компетентна правна помощ и съдействие по правни въпроси, свързани с дейността ви. Това е възможно без да заплащате на юрисконсулт месечна заплата и осигуровки, като за месечната такса по договора получавате надлежен разходен документ и най-същественото е, че ползвате преференциални цени за юридическите услуги.

Допълнителни предимства

Стойността на годишния абонамент е далеч по-ниска от стойността на месечната заплата на квалифициран юрисконсулт на постоянен договор.

Много често фирмата няма достатъчно правна работа, която да възложи на назначения юрисконсулт и неговата длъжност се оказва неефективна. От друга страна при липса на квалифициран юрист, при нужда, фирмата сключва неизгодни договори, пропуска срокове или търпи вреди.

Абонаменото правно обслужване Ви гарантира, високо квалифицирана правна помощ при необходимост, при това без оглед на материалния интерес. Това позволява да оптимизирате разходите си за правни услуги, тъй като при абонамент консултацията по договор с висок материален интерес в рамките примерно на 5-10 работни часа, спестява на фирмата адвокатски хонорар в многократно по-висок размер от колкото е годишната обща стойност на абонамента.

Условия

Услугите, посочени в сайта на кантората, стандартно се предоставят в рамките на 40 /четиридесет/ часа през работно време, от понеделник до петъкот 9:00 до 18:00 часа. При спешност и необходимост от предоставяне на услуги в извън работно време, както и в почивни и празнични дни, може да се договори допълнително възнаграждение в индивидуалния договор с клиента.

Алтернативно и с оглед индивидуалните потребности на клиента може да се договори почасово обслужване или обслужване без фиксирано часово време при фиксирана месечна такса. При договорено почасово обслужване, неизползваните часове през месеца не се прехвърлят за следващ месец, а при надхвърлянето им, всеки следващ изработен по желание на клиента час се заплаща по друга тарифазависимост от обема е възможна отстъпка/.

Включени услуги

Всички правни услуги, посочени в сайта на кантората. В това число: комплексно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица, вкл. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения и др./ в рамките на договореното време на месец.

Времето се определя според очаквания от Вас обем на юридическа работа.

В абонамента е предвидена пълната гама на услугите, посочени в сайта, предоставяни в рамките на работното времепонеделник до петък, от 9:00 до 18:00 часа.

Какъв тип абонамент е подходящ за моята дейност?

В зависимост от очаквания от Вас обем на юридическа работа е възможно договаряне на различен от горепосочения план за почасово обслужване или абонамент при фиксирана месечна такса, независимо от работното време, както и сключване на договор за процесуално представителство по дела пред съд или арбитраж.

За да определим коректно стойността на договора с Вас, ще ни е необходима информация относно сферата ви на дейност, брой служители, от какъв вид услуги ще имате нужда като месечен обем.

Примерно: (а) пет-десет пъти месечно нужда от правна консултация по телефона, онлайн (по мейл/скайп) или при персонална среща; (б) подписвате 2-3 договора месечно; (в) съдействие при водене на преговори с клиенти, закупуване на имоти, лизингови договори, активи и т.н.

След получаване на горната информация ще Ви предложим оферта, която да съответства на Вашата дейност и нужди.

Моля отбележете че, за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно от абонамента възнаграждение, съобразно с материалния интерес и конкретиката на делото.

За повече информация email: radostina.borisova@gmail.com или +359 (0) 878 517 718.