Право на интелектуалната собственост /авторско и патентно/

Услугите, които Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предоставя в сферата на правото на интелектуална собственост са:

  • Подготовка на документи и попълване на заявления за регистрация на патент;
  • Регистрация на търговка марка и последваща закрила;
  • Регистрация на полезен модел и промишлен дизайн.

Кантората представлява български и чуждестранни клиенти пред българското Патентно ведомство и всички други компетентни органи.