Облигационно право и договори

Услугите, които Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предлага на своите клиенти в сверата на договарянето и развиването на търговска дейност са:

  • Представителство при водене на преговори и сключване на договори;
  • Изготвяне на договори и общи условия /имоти, строителство, превоз, лизинг, посредничество, изработка, дарение, кредит, продажба, наем и др./;
  • Консултации относно прекратяване и разваляне на договори - извънсъдебно и по съдебен ред;
  • Вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
  • Съдействие за извънсъдебно решаване на спорове по договори;
  • Представителство пред съд при неизпълнение на договорни и извъндоговорни задължения;
  • Консултация относно дължими обезщетения, лихви и неустойки.