Чуждестранни инвестиции

Услугите, които Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предоставя на инвеститори (чуждестранни и местни), както и на стартиращи бизнеси в страната включват:

  • Консултации относно най-оптималната правноорганизационна форма и нейната регистрация, в зависимост от намеренията на клиента /ООД, ЕТ, АД или др./;​
  • Дю дилиджънс” или комплексна проверка на проект, предприятие/търговско дружество/ или недвижим имот; ​
  • Консултации относно приложими лицензии и разрешителни и тяхното набавяне;
  • Изготвяне на необходимите договори за дейността, общи условия, правилници и вътрешни актове;
  • ​Предоставяне на цялостно правно обслужване на бизнеса на база абонамент или по конкретно възлагане;
  • Представителство пред административни органи и съдилища