Несъстоятелност

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предоставя консултации на кредитори и длъжници по широк спектър от въпроси, свързани с търговската несъстоятелност и събирането на вземания.

Независимо дали сте кредитор, длъжник или засегната страна и какъв е сектора, в който развивате бизнес, навременната консултация може да обезпечи в най-голяма степен правата и интересите ви.