Банково право, кредитиране и финанси

Адвокатска кантора "Борисова & Партньори" предлага консултация, подготовка на документи и съдействие при действия и сделки свързани с банкови и финансови институции, в това число:

  • при сключване на договор за банков кредит;
  • при изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
  • при сключване на Договор за заем и обезпеченията свързани с него;
  • Договори за финансов и оперативен лизинг; при предоговаряне на договори за банков кредит;
  • анализи и обслужване по сключване на банкови сделки - договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания, обезпечаване и реструктуриране на дълг и др.