Цени

Работа по конкретно възлагане

Цената за конкретна правна услуга или размерът на възнаграждението (хонорара) се определя в договор между адвоката и клиента.

Съгласно чл. 36, ал.2 от Закона за адвокатурата размерът на адвокатският хонорар не може да бъде по-нисък от предвидения размер за съответния вид работа в наредба на Висшия адвокатски съвет.