Scientia potentia est. - Знанието е сила.

 

Адвокатска кантора „Борисова & Партньори” предоставя правно обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица в сферата на търговското, гражданското и административното право. Водещ принцип в работата ни е постигането на най-оптималното решение по всеки въпрос, чрез съчетание на професионализъм, конфиденциалност и индивидуален подход.

Екипът адвокати на кантората, както и външните ни партньори, са доказани професионалисти, с дългогодишен практически опит и задълбочени правни и специализирани познания. Това ни позволява да предоставим широк спектър от комплексни услуги, в това число: експертни юридически проверки и консултации, адвокатски услуги, свързани с изготвяне на документи, посредничество при водене на преговори, процесуално представителство пред всички български съдилища и арбитражни институции, а за чуждестранните инвеститори - комплексно бизнес консултиране и проверки „дю дилиджънс”. Услугите, които предлагаме са предимно в областите на търговско, гражданско, семейно и наследствено, административно и вещно право. 

С оглед осигуряване на качественото и комплексно обслужване на клиентите кантората работи в сътрудничество с нотариуси, съдебни изпълнители, финансисти, счетоводни къщи, архитекти, инженери и експерти от различни области на специализация. Всички правни и консултантски услуги се предоставят еднакво качествено, както на български, така и на английски език.

За повече информация или необходимост от съдействие: radostina.borisova@gmail.com или +359 (0) 878 517 718.

За Ваше удобство, можете да използвате и формата за онлайн запитване за консултация.